Risken för att föda före vecka 37 ökar om du genomgått fetmakirurgi, detta visar en ny forskningsstudie. Är du gravid ...

Ju fler cigaretter mamman röker under graviditeten, desto större är risken att förlossningen kommer igång för tidigt. I de fall ...