Fler och fler pappor tar längre föräldraledighet än tre månader innan barnen fyllt två år. Det visar ny statistik från ...

TCO har för åttonde året i rad kartlagt fördelningen av föräldradagar mellan könen. Undersökningen visar att papporna tar ut allt ...

Nästan tre och en halv miljon föräldraledighetsdagar fryser inne varje år och de outnyttjade dagarna har blivit allt fler sedan 1997, ...