Vad du ska göra om ditt barn blivit förgiftat av läkemedel och hur du ska förvara och hantera läkemedel på ...

Förebygg förgiftning hemma genom att förvara kemikalier, läkemedel och andra farliga produkter på rätt sätt. ...

De flesta tillbud innebär ingen eller liten risk för allvarlig förgiftning och de behöver inte åtgärdas - men ibland kan det ...

Vad du ska göra om ditt barn har råkat ut för förgiftning. Förgiftningar är vanligast bland barn mellan ett och ...

Vid större grävarbeten kan kringvirvlande jord orsaka botulism bland spädbarn, en mycket ovanlig med dödlig förgiftning. Anledningen är att jorden kan ...