Förebygg förgiftning hemma genom att förvara kemikalier, läkemedel och andra farliga produkter på rätt sätt. ...

Vad du ska göra om ditt barn har råkat ut för förgiftning. Förgiftningar är vanligast bland barn mellan ett och ...

Vid större grävarbeten kan kringvirvlande jord orsaka botulism bland spädbarn, en mycket ovanlig med dödlig förgiftning. Anledningen är att jorden kan ...

Vad du ska göra om ditt barn blivit förgiftat av läkemedel och hur du ska förvara och hantera läkemedel på ...

De flesta tillbud innebär ingen eller liten risk för allvarlig förgiftning och de behöver inte åtgärdas - men ibland kan det ...