Att föda ska vara positivt, vet du vad som händer blir situationen mer hanterbar och den kan omvandlas till något ...

Profylaxandningen försvann från mödravårdscentralerna under 80- och 90-talet men under det senaste årtiondet har tekniken blivit allt mer populär igen. ...