Nyfödda barn som drabbas av syrebrist under förlossningen riskerar att dö eller drabbas av svåra handikapp resten av livet. Nu ...

Elif, snart 3 år, skadades svårt under förlossningen. Idag kan hon inte svälja, greppa ordentligt med händerna eller gå som en ...