Vindruvor innehåller stora mängder bekämpningsmedel. Ibland upp till 900 procent över det tillåtna gränsvärdet. ...

Barn utsätts för hälsofarliga ämnen i hemmet och på förskolan. Analys av barnkläder och leksaker visar att de kan innehålla ...

Foster och spädbarn kan få allvarliga hjärnskador av kemikalier i vår vardag, anser två av världens ledande miljöforskare. De hävdar ...

Barnmat, gröt och välling innehåller ämnet akrylamid enligt en ny undersökning gjord av Livsmedelsverket. Barnmat kan ge samma intag akrylamid, ...