Miljöpartiets riksdagsledamot från Dalarna, Jan Lindholm, lägger i dag i riksdagen ett förslag om att alla leksaker som säljs i ...

Barn utsätts för hälsofarliga ämnen i hemmet och på förskolan. Analys av barnkläder och leksaker visar att de kan innehålla ...

Foster och spädbarn kan få allvarliga hjärnskador av kemikalier i vår vardag, anser två av världens ledande miljöforskare. De hävdar ...