Kemikalieinspektionen har hittat pastellkritor för barn med mycket höga halter av bly under en inspektion. Leveranserna har stoppats men det ...