Risken för missfall, för tidig födsel och låg födelsevikt fördubblas om den blivande mamman jobbar natt. ...