För barn som är friska och utvecklas som de ska minskar antalet besök på barnavårdscentralen dramatiskt efter barnets första år. ...