Det blir allt vanligare med planerade kejsarsnitt, särskilt i storstäderna. Men vad innebär ett kejsarsnitt och vilka risker finns? ...

Lätt havandeskapsförgiftning i slutet av graviditeten är oftast lätt att behandla. Kraftig havandeskapsförgiftning som inte behandlas leder till kramper och ...

Vad händer under mina besök på mödravårdscentralen? Vilka prover tas och hur ofta ska jag gå? Svaren på de frågorna och många ...

Kvinnor som lider av smärtsjukdomen endometrios föder ofta för tidigt och löper större risk att förlösas med kejsarsnitt, visar en ...

Svenska forskare tror sig har funnit orsaken till havandeskapsförgiftning. Förhoppningen är nu att sjukdomen lättare ska kunna identifieras i tid. ...

Risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar är betydligt högre bland kvinnor som haft en svår graviditet, skriver Expressen. ...