Regeringen vill skärpa kontrollen av föräldrar som är hemma för vård av sjukt barn. Från och med nästa sommar kommer ...

Enligt Försäkringskassan kan fusket med tillfällig föräldrapenning uppgå till över 650 miljoner kronor årligen. Nu utreder Socialdepartementet om det är möjligt ...