I Sverige får 50 - 100 barn varje år syrebrist i samband med förlossningen, vilket kan leda till hjärnskador. Om ...

Foster och spädbarn kan få allvarliga hjärnskador av kemikalier i vår vardag, anser två av världens ledande miljöforskare. De hävdar ...