Sifo har på uppdrag av Läsrörelsen och McDonalds undersökt hur ofta svenska föräldrar läser högt för sina barn. Undersökningen visar ...