Lätt havandeskapsförgiftning i slutet av graviditeten är oftast lätt att behandla. Kraftig havandeskapsförgiftning som inte behandlas leder till kramper och ...

Blodtryckssänkande läkemedel, så kallade ace-hämmare, fördubblar risken för allvarliga fosterskador. Ungefär 5.000 kvinnor i fertil ålder använder den här typen ...

Risken för att dö i hjärt- och kärlsjukdomar är betydligt högre bland kvinnor som haft en svår graviditet, skriver Expressen. ...