När sjukhuset öppnades skulle det bli världens bästa barnsjukhus. Riktigt så blev det inte. Istället har sjukhuset blivit sjukt. Efter ...

Feltolkade ultraljud samt dåliga rutiner leder till att helt friska foster aborteras. På flera av landets största sjukhus har man ...