Varje år drabbas 25 barn i Sverige av allvarliga symptom efter huggormsbett. Ett barn som blivit bitet av en huggorm ...

Vad du ska göra om ditt barn blivit förgiftat av läkemedel och hur du ska förvara och hantera läkemedel på ...

Om barnet har smakat på någon enstaka svamp som växer i gräsmattan på tomten är det ofarligt. I skog och ...

De flesta tillbud innebär ingen eller liten risk för allvarlig förgiftning och de behöver inte åtgärdas - men ibland kan det ...

Vad du ska göra om ditt barn har råkat ut för förgiftning. Förgiftningar är vanligast bland barn mellan ett och ...

I regel är det ganska ofarligt om barn smakar på cigaretter. Lätta symptom som illamående och kräkningar kan förekomma. Nikotin ...