Självklart är det svårt att skydda barnet mot sjukdom och det kanske man inte ska göra till varje pris heller. ...

Den mest infektionskänsliga perioden i en människas liv är mellan sju och 18 månaders ålder eftersom skyddet från moderns antikroppar ...