Svårt att bli gravid? En ny studie visar att högt kolesterol kan vara en bov i dramat. ...

Helt vanliga värktabletter kan göra det svårare för en kvinna att bli gravid. Trots att kunskapen om detta funnits länge ...

Tidigare var det kvinnans ålder som avgjorde om hon kunde få behandling med IVF men nu kan en bättre metod användas ...

Det är välkänt att äldre kvinnor har svårare att bli med barn än yngre kvinnor. Nu påstår amerikanska forskare dessutom ...

Förstagångsmammor som får en pojke löper större risk att få missfall i framtiden visar en ny dansk studie. Orsaken tros ...

Även män har en biologisk klocka som tickar. Enligt en fransk studie minskar mäns fertilitet efter 40 års ålder. ...