Åldern vid provrörsbefruktning har större betydelse för att lyckas med fertiliseringen än vad man tidigare har trott. Chansen nästan halverades ...

Tidigare var det kvinnans ålder som avgjorde om hon kunde få behandling med IVF men nu kan en bättre metod användas ...