Åldern vid provrörsbefruktning har större betydelse för att lyckas med fertiliseringen än vad man tidigare har trott. Chansen nästan halverades ...

Tidigare var det kvinnans ålder som avgjorde om hon kunde få behandling med IVF men nu kan en bättre metod användas ...

IVF-kliniken i Falun lovar pengarna tillbaka om storken uteblir. ...

Brittiska läkare föreslår att kraftigt överviktiga kvinnor inte bör få behandling mot ofrivillig barnlöshet. ...

Kvinnor som blivit gravida med hjälp av provrörsbefruktning, IVF, vårdas längre på sjukhus, både före och efter förlossningen. De drabbas också ...

Det brittiska paret visste att risken var stor för att deras planerade barn skulle födas med svåra handikapp. Därför valde ...

Kvinnor som blivit gravida genom IVF-behandling, s k provrörsbefruktning, löper större risk att drabbas av komplikationer och krämpor än andra ...