Med ett enkelt ”hemmatest” kan föräldrar redan efter vecka 6 ta reda på om de väntar en flicka eller en ...

Snart kan läkarna avgöra fostrets kön redan i graviditetsvecka sju genom ett enkelt blodprov på mamman. Brittiska forskare har provat ...