Lätt havandeskapsförgiftning i slutet av graviditeten är oftast lätt att behandla. Kraftig havandeskapsförgiftning som inte behandlas leder till kramper och ...

Kramper i vaderna, låren eller fötterna är vanliga under den senare delen av graviditeten och uppstår oftast på natten. Det ...