Antalet fostervattenprov har minskat med 30 procent i Stockholm på bara ett år. Rädslan för missfall i samband med provtagningen ...

KUB

KUB är en kombination av två olika test; nackuppklarning och biokemisk screening. Testet ger cirka 90 % tillförlitlighet när det ...

Genom att analysera den gravida kvinnans blod kan man få en bedömning av hur stor risken är att fostret har ...