Så här ser viktkurvan ut för flickor, från nyfödd till 12 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors ...

Så här ser viktkurvan ut för flickor, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors ...

Så här ser längdkurvan ut för flickor, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors ...

Så här ser längdkurvan ut för flickor, från nyfödd till 12 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors ...

Viktutveckling för flickor från 2 till 5 års ålder. Så ser tillväxtkurvorna ut för flickor 2-5 år. ...

Följ flickors längdutveckling från 2 till 5 års ålder. Vilken längdkurva är vanligast och hur skiljer det sig mellan olika ...