Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för pojkars ...

Pojkars längdutveckling från 2 till 5 års ålder. Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från två till fem års ...

Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...