Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från nyfödd till 12 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för pojkar ...

Så här ser viktkurvan ut för flickor, från nyfödd till 12 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors ...

Så här ser viktkurvan ut för flickor, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors ...

Så här ser längdkurvan ut för flickor, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors ...

Så här ser längdkurvan ut för flickor, från nyfödd till 12 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för flickors ...

Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från två till fem års ålder. Så här ser viktkurvan ut för pojkar, ...

Viktutveckling för flickor från 2 till 5 års ålder. Så ser tillväxtkurvorna ut för flickor 2-5 år. ...

Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för pojkars ...

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för pojkars ...

Pojkars längdutveckling från 2 till 5 års ålder. Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från två till fem års ...

Följ flickors längdutveckling från 2 till 5 års ålder. Vilken längdkurva är vanligast och hur skiljer det sig mellan olika ...

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...