Pojkars längdutveckling från 2 till 5 års ålder. Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från två till fem års ...

Följ flickors längdutveckling från 2 till 5 års ålder. Vilken längdkurva är vanligast och hur skiljer det sig mellan olika ...

Viktutveckling för flickor från 2 till 5 års ålder. Så ser tillväxtkurvorna ut för flickor 2-5 år. ...

Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från tolv till 24 månaders ålder. ...

Så här ser viktkurvan ut för flickor, från tolv till 24 månaders ålder. ...

Pojkars viktutveckling från 2 till 5 år. Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från två till fem års ålder. ...

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från tolv till 24 månaders ålder. ...

Så här ser längdkurvan ut för flickor, från tolv till 24 månaders ålder. ...