Pojkars längdutveckling från 2 till 5 års ålder. Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från två till fem års ...

Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från tolv till 24 månaders ålder. ...

Pojkars viktutveckling från 2 till 5 år. Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från två till fem års ålder. ...

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från tolv till 24 månaders ålder. ...

Så här ser viktkurvan ut för pojkar, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...