De flesta vet att kosten är särskilt viktig under graviditeten. Däremot är många osäkra på hur man äter nyttigt, hur ...

Mat kan innehålla både bakterier och parasiter. Dessutom kan det förekomma miljögifter i fisk. Här kan du läsa vilka livsmedel som du ...

Listeriabakterien är vanligt förekommande i vår omgivning. Den finns i jord, i vatten och i tarmen hos många däggdjur, inklusive människan. ...