Pris och utseende är viktigare än näring och hygien när Stockholms stad ordnar mat till förskolor, skolor och äldreboenden. De är också ...