Barn utvecklas olika. Nedan finner du en lista över vad de flesta barn brukar uppnå efter 18-24 månader. Har ditt ...

Kolla vad ditt barn kan vid fyra till fem års ålder. ...

Kolla vad ditt barn kan vid tre till fyra års ålder. ...

Kolla vad ditt barn kan vi två till tre års ålder. ...

Kolla vad ditt barn kan när det är åtta till tolv till åtta månader gammalt. ...

Kolla vad ditt barn kan vid fyra till sju månaders ålder. ...

Kolla vad ditt barn kan vid cirka tre månaders ålder. ...