De flesta vet att kosten är särskilt viktig under graviditeten. Däremot är många osäkra på hur man äter nyttigt, hur ...

Mat kan innehålla både bakterier och parasiter. Dessutom kan det förekomma miljögifter i fisk. Här kan du läsa vilka livsmedel som du ...

- Våra barns hälsa hotas av miljögifter i leksaker, kläder, smink och mat. ...

Foster och spädbarn kan få allvarliga hjärnskador av kemikalier i vår vardag, anser två av världens ledande miljöforskare. De hävdar ...

Ny forskning visar att halterna av miljögifter sjunker hos svenska gravida kvinnor. ...

Fisklista för barn. Många är tyvärr onödigt försiktiga med fisk på grund av oro för miljögifter. Fisk innehåller det nyttiga ...