Hur får jag graviditetskalendern i min telefon? Kan programmet användas i min telefon? Min telefon har WAP men programmet fungerar ...

Innehållet i graviditetskalender är inte avsett att användas istället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare eller barnmorska. ...