Fosterdiagnostik kan göras för att ta reda på om barnet kommer att födas med sjukdomar eller skador. Här kan du ...

Snart kan läkarna avgöra fostrets kön redan i graviditetsvecka sju genom ett enkelt blodprov på mamman. Brittiska forskare har provat ...

Nackuppklarning i kombination med blodprov är den bästa metoden för att avgöra vilka kvinnor som ska erbjudas fostervattenprov eller moderkaksprov. ...

Moderkaksprov är ett test som kan upptäcka om fostret har en allvarlig sjukdom eller skada, som till exempel Downs syndrom. ...