KUB

KUB är en kombination av två olika test; nackuppklarning och biokemisk screening. Testet ger cirka 90 % tillförlitlighet när det ...

Genom att analysera den gravida kvinnans blod kan man få en bedömning av hur stor risken är att fostret har ...

Nackuppklarning i kombination med blodprov är den bästa metoden för att avgöra vilka kvinnor som ska erbjudas fostervattenprov eller moderkaksprov. ...

Stockholmsläkare vill införa en ny metod för fosterdiagnostik som skulle kunna halvera antalet fostervattenprov. Därmed skulle antalet missfall orsakade av ...

Nackuppklarning eller nupp som det även kallas kan användas för att se om det finns en förhöjd risk för Downs ...