Risken för missfall, för tidig födsel och låg födelsevikt fördubblas om den blivande mamman jobbar natt. ...

Bland kvinnor som nattarbetar ökar risken med femtio procent för att förlossningen börjar i förtid. ...