Barn som föds extremt mycket för tidigt har bättre prognos om de föds i Sverige än om de föds i ...