Fosterdiagnostik kan göras för att ta reda på om barnet kommer att födas med sjukdomar eller skador. Här kan du ...

Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds ultraljud, vilket innebär en ultraljudsundersökning, vanligtvis i vecka 18-20. Undersökningen används främst för att ...

Nackuppklarning eller nupp som det även kallas kan användas för att se om det finns en förhöjd risk för Downs ...