Fosterdiagnostik kan göras för att ta reda på om barnet kommer att födas med sjukdomar eller skador. Här kan du ...

Stockholmsläkare vill införa en ny metod för fosterdiagnostik som skulle kunna halvera antalet fostervattenprov. Därmed skulle antalet missfall orsakade av ...

Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds ultraljud, vilket innebär en ultraljudsundersökning, vanligtvis i vecka 18-20. Undersökningen används främst för att ...

Nackuppklarning eller nupp som det även kallas kan användas för att se om det finns en förhöjd risk för Downs ...