Rutinmässig screening av bebisen på BB skulle kunna upptäcka medfödda hjärtfel innan barnet tas med hem. Det menar forskare på ...