När barnet föds kan den nya familjen njuta av den första tiden tillsammans eftersom pappan har rätt till tillfällig föräldrapenning ...

TCO har för åttonde året i rad kartlagt fördelningen av föräldradagar mellan könen. Undersökningen visar att papporna tar ut allt ...

Den så kallade andra pappamånaden som infördes 2002 ökade inte jämställdheten på arbetsmarknaden som det var tänkt. ...