Så här mycket får svenska tonåringar i månadspeng. Månadspeng efter ålder, medelvärde i kronor. Siffrorna är hämtade från rapporten ”Tonåringarna ...