Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från 12 till 24 månaders ålder. Den svarta linjen beskriver medelvärdet för pojkars ...

Pojkars längdutveckling från 2 till 5 års ålder. Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från två till fem års ...

Så här ser längdkurvan ut för pojkar, från nyfödda till tolv månaders ålder. ...