Vilka risker utsätter jag mitt barn för vid vaccinering? Är det sant att vaccinering kan orsaka autism eller andra skador? ...

De här vaccinationerna får ditt barn. Alla barn erbjuds sju sprutor med kombinationsvaccin mot åtta olika sjukdomar. ...

I det nationella vaccinationsprogrammet vaccineras vi mot åtta olika sjukdomar. Vissa är mycket allvarliga med stor dödlighet och vissa sjukdomar ...

Vaccination är ett säkert och pålitligt sätt att skydda barnet mot vanliga och ovanliga sjukdomar som annars kan ge svåra ...

Vad händer under mina besök på mödravårdscentralen? Vilka prover tas och hur ofta ska jag gå? Svaren på de frågorna och många ...

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn kan komma att utökas. Bland annat diskuteras vaccinering mot pneumokocker, en bakterie som kan ge ...

För att minimera risken för missfall och plötslig spädbarnsdöd är det viktigt att du känner till faror för dig som ...

Röda hund räknas till de klassiska barnsjukdomarna men är ovanlig i Sverige sen allmän vaccination infördes. Om en gravid kvinna som ...