Hej! Är så orolig nu för jag har ätit en halv munsökorv och är gravid i v 29......detta är ju ...

Självklart är det svårt att skydda barnet mot sjukdom och det kanske man inte ska göra till varje pris heller. ...

Den mest infektionskänsliga perioden i en människas liv är mellan sju och 18 månaders ålder eftersom skyddet från moderns antikroppar ...

Varje år insjuknar ett par hundra personer på grund av EHEC. Det här kan du göra för att undvika smittan: ...