Fostervattenprov erbjuds till alla kvinnor från 35 år och det kan med över 99 % säkerhet fastställa om fostret har ...

Fosterdiagnostik kan göras för att ta reda på om barnet kommer att födas med sjukdomar eller skador. Här kan du ...

Moderkaksprov är ett test som kan upptäcka om fostret har en allvarlig sjukdom eller skada, som till exempel Downs syndrom. ...

Numera används dubbel-, trippel- och quadruppeltest sällan eftersom biokemisk screening och KUB-test (kombinerad nackuppklarning och biokemisk screening) blir allt vanligare. ...

För att minimera risken för missfall och plötslig spädbarnsdöd är det viktigt att du känner till faror för dig som ...