Många vuxna är stressade idag. Det märks även att stress ökat hos barn. Skolan och läxor tar tid. Utöver det ...

Abort innebär att graviditeten avbryts. Du har rätt att få abort, men det kan vara ett svårt beslut. ...

Hej! Jag är gravid i 6e veckan. Jag har fått missfall två gånger tidigare 1 08 och de första 98. ...

Hur får man den stressiga och lätt smågnatiga stunden tillsammans med barnen på morgonen att i stället bli en fin ...

Karolinska Universitetssjukhuset producerar en film om föräldrars förmåga att hantera stressituationer i samband med att små barn skriker. Den ska ...

Sjukdomar som astma, diabetes och cancer är vanligare bland barn födda med planerat kejsarsnitt, enligt flera olika rapporter. Svenska forskare ...