Varje år dör 30 barn inom EU i olyckor med cigarettändare. Dessutom orsakas många bränder i onödan för att tändare ...

Idag beslutar EU att tändare som inte är barnsäkra ska förbjudas. Inom tio månader ska de farliga produkterna inte längre ...