Tuberkulos (tbc) kan bli lika dödligt i Sverige som i u-länderna. Den varningen utfärdar fyra professorer och generaldirektören för Smittskyddsinstitutet ...

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn kan komma att utökas. Bland annat diskuteras vaccinering mot pneumokocker, en bakterie som kan ge ...

Den allvarliga lungsjukdomen tbc blir allt vanligare i Sverige. I höstas förra året smittades fler än 30 barn av en anställd på förskolan Regnbågen ...

I våras kom beskedet att en anställd på förskolan Regnbågen i Bromma utanför Stockholm bar på dödssmittan tbc och att flera ...