Fler och fler pappor tar längre föräldraledighet än tre månader innan barnen fyllt två år. Det visar ny statistik från ...

Regeringen vill skärpa kontrollen av föräldrar som är hemma för vård av sjukt barn. Från och med nästa sommar kommer ...

När barnet föds kan den nya familjen njuta av den första tiden tillsammans eftersom pappan har rätt till tillfällig föräldrapenning ...

Enligt Försäkringskassan kan fusket med tillfällig föräldrapenning uppgå till över 650 miljoner kronor årligen. Nu utreder Socialdepartementet om det är möjligt ...

Från och med årsskiftet kommer inkomsttaket i den tillfälliga föräldrapenningen och sjukpenningen att sänkas rejält. ...

Försäkringskassan skärper kontrollerna för att minska fusket med vård av sjukt barn. ...